Tin tức

Cốm Voi Con được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và ISO

GMP là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc các doanh nghiệp dược phải tuân thủ. GMP đề cập đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc, thực phẩm chức năng. GMP là một tiêu chuẩn cơ bản, là điều kiện để phát triển…