Danh sách nhà thuốc bán Cốm Voi Con tại Thanh Hóa

Bạn có thể tìm kiếm nhà thuốc gần bạn nhất tại Thanh Hóa bằng tên nhà thuốc, tên đường, phường/xã hoặc số điện thoại. Nếu không có kết quả phù hợp, bạn vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800.6348 để được tư vấn trực tiếp về điểm bán gần bạn cũng như các vấn đề khác.

Nhà thuốc Trí Hiền

 • Địa chỉ: 148 Lê Hoàn, TT Thọ Xuân Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0943756888
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thanh Hưng

 • Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0973057090
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hòa Khoan

 • Địa chỉ: SN 36 Tổ 7, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0393668507
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Khoa Lài

 • Địa chỉ: Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0977038878
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Cảnh Lệ

 • Địa chỉ: Chợ Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0346751575
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Nguyễn Thị Hiền

 • Địa chỉ: Mai Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0359955023
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hậu Giang

 • Địa chỉ: Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0914475900
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 6

 • Địa chỉ: Chợ Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0346751545
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Ngọc Linh

 • Địa chỉ: Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0366167085
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hà Đua

 • Địa chỉ: Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0967954088
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Giang Anh

 • Địa chỉ: Khu 2 TT Vĩnh Lộc, h. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0373870011
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hoài Thương

 • Địa chỉ: TT Vĩnh Lộc, h. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0934503666
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc  số 5 – Phạm Thị Thủy

 • Địa chỉ: Sn 104 Khu 1, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0373870234
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc  số 03 – Nguyễn Thị Quyên

 • Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0984153396
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Tân Dược số 23

 • Địa chỉ: Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0967672116
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Lan Vinh – số 10

 • Địa chỉ: Eo Lê Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0985096472
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Số 7

 • Địa chỉ: Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0974424495
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Minh Châu

 • Địa chỉ: Thôn Ba Si, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0988272075
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hiền Lập

 • Địa chỉ: Hữu Lễ, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0934640884
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thái Hòa

 • Địa chỉ: 80 Lê Lợi, khu 4 TT Thường Xuân, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0988840679
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 53

 • Địa chỉ: Lê Lợi, TT Thường Xuân, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0985768792
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Nhâm Sáu

 • Địa chỉ: Xóm 27 Xuân Tín, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 01216175269
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 26

 • Địa chỉ: Thành Vinh, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0946361562
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thiệp Chuyên

 • Địa chỉ: Thôn Vống, Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0976007929
 • Website:
 • Fanpage:

NHà thuốc Lê Liên

 • Địa chỉ: Lương Thành, Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0974004132
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 39

 • Địa chỉ: Dương Huệ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy
 • Số điện thoại: 02373945947
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thanh Nhàn

 • Địa chỉ: SN 60 Tổ 7, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0343776268
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 01

 • Địa chỉ: Tổ 7, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0378979030
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hoàng Hoa

 • Địa chỉ: Làng Sổ, Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0972664891
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 34 – Hòa Thùy

 • Địa chỉ: Thôn Chiềng 1, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0973836123
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 40

 • Địa chỉ: Thành Long 2, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0337137761
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 31

 • Địa chỉ: Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0982073181
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Dương Khắc Cường

 • Địa chỉ: Phố Điền Tư, xã Điền Tư, Bá Thước, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0982576220
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 18

 • Địa chỉ: Hoàng giang, Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Đào Mạnh Cường

 • Địa chỉ: Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0917551305
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thành Hải

 • Địa chỉ: Đại Đồng 1-2. Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0917273891
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 9

 • Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0367549916
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 47

 • Địa chỉ: Thạch Yến 2, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0977373054
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Vũ Kim Hải

 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Ngọc Tùng

 • Địa chỉ: Lương Thành, Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 096881072703646978043
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thanh Vân

 • Địa chỉ: ngã tư cầu Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0987474468
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 24

 • Địa chỉ: Đồng Chạ, Cẩm Phong, Cẩm Thạch, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0332871196
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 16

 • Địa chỉ: Thôn Thạch Yến 1, Thạch Cẩm, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0378917979
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Bùi Thị Dung

 • Địa chỉ: Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0369470304
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Bình Dương

 • Địa chỉ: Minh SƠn,Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0398108123
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thụ Lý

 • Địa chỉ: Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0339184163
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 34

 • Địa chỉ: Thạch Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0356122117
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 87

 • Địa chỉ: Thạch Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0399159644
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Nguyễn Thị Hà

 • Địa chỉ: Thạch Định, Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: 0975888090
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Tân Dược số 1

 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại: 0917798120
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 10

 • Địa chỉ: 323 khu 5, Thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Phương Uyên

 • Địa chỉ: Xóm Cộng, Đông Tân, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Số 03

 • Địa chỉ: Xóm Cộng, Đông Tân, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hải Thanh

 • Địa chỉ: , Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0977752657
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Bình Hậu

 • Địa chỉ: 170BK6 khu phố Nam Sơn. Đông Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0912959390
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Trang Nhung

 • Địa chỉ: Số 91B, Khối 3, Thị Trấn Rừng Thông, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:09820063560982172806
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 5

 • Địa chỉ: Số 52, Khối 3, Thị Trấn Rừng Thông, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0834472995
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thành Vân

 • Địa chỉ: Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0362468012 – 0964657620
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Tây số 5 (Nguyễn Thị Sen)

 • Địa chỉ: Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0942202759
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 41

 • Địa chỉ: Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:0962302232
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 10 (Nguyễn Thị Hằng)

 • Địa chỉ: Đồng Tâm 3, Bá Tước, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0973805760
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 5 (Lê Mỹ Hưng)

 • Địa chỉ: Km88, Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0982493853
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Nguyệt Oanh

 • Địa chỉ: Thôn DIN, Trung Hạ, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0985301299
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Huyền Nhi

 • Địa chỉ: Cẩm Phú, Cẩm thủy, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0984817121
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hải Đại

 • Địa chỉ: Km65 Mường Mìn, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0387803255
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Điệp Duyên

 • Địa chỉ: thôn 102a, Cẩm Yên, Cẩm Thủy, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0354083665
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Ngọc Lan

 • Địa chỉ: Nga Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0384255105
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Cường Kiên

 • Địa chỉ: khu 5 thị trấn Quan Hóa, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0936299828
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 2

 • Địa chỉ: khu 3 thị trấn Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0936299828
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Huyền Hoa

 • Địa chỉ: Quan Hóa, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0343189626
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc số 5

 • Địa chỉ: Quan Hóa, Thanh Hoá
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Đại lý thuốc số 55

 • Địa chỉ: Xóm 1, Hậu Trạch, Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0974406089
 • Website:
 • Fanpage:

Quầy thuốc Hưng Thịnh

 • Địa chỉ: Báo Văn, Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0967237856
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Long Hiền

 • Địa chỉ: 234 Trần Phú, P Lam Sơn, Tp Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0912604074
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thanh Phương

 • Địa chỉ: TT Bút Sơn, Hoằng Hoá
 • Số điện thoại: 01654414939
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Xuân Thuỷ

 • Địa chỉ: Chợ Nam Thành, P Đông Vệ, TP Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0904724582
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Đại An

 • Địa chỉ: 224 Tống Duy Tân, TP Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 01673976552
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Lê Thị Huệ

 • Địa chỉ: Xã Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0919198139
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Long Tuyết

 • Địa chỉ:số 2, Ỷ Lan, P Đông Thọ, Tp Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0916248858
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hoàng An

 • Địa chỉ: 252 Trần Phú, P Lam Sơn, Tp Thanh hoá
 • Số điện thoại: 0943417777
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Minh Sân

 • Địa chỉ: Lê Phụng Kiều, P Ba Đình, Tp Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0912395402
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hoàng Mai

 • Địa chỉ: Quang Trung, P Đông Vệ. Tp Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0912395402
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hạnh Hải

 • Địa chỉ: 197 Nguyễn Trãi, P Tây Sơn, TP Thanh Hoá
 • Số điện thoại: 0985773112
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc chị Liễu

 • Địa chỉ: Quầy chi nhánh Dược Hậu Lộc, thị trấn Hậu Lộc
 • Số điện thoại: 0986826858
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Thường Tùng

 • Địa chỉ: Thị Trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Website:
 • Fanpage:

Giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng giúp bổ phổi, nhuận phế, hỗ trợ giảm HO, HO ĐÀM (đờm) SỔ MŨI cho trẻ

 • CỐM VOI CON được sản xuất tại nhà máy NanoFrance đạt chuẩn GMP, với công nghệ sinh học hiện đại, an toàn, chất lượng.
 • CỐM VOI CON đã được Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
 • Thành phần 100% từ thảo dược, an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ. Có chứa Cúc Tần, Ngải Cứu, Tơ Hồng vàng và hoạt chất công nghệ sinh học β-Glucan giúp NÂNG CAO HỆ MIỄN DỊCH tự nhiên, giảm nhanh các triệu chứng HO ĐỜM, SỔ MŨI và giúp bé HẠN CHẾ PHẢI DÙNG KHÁNG SINH, NGĂN NGỪA TÁI PHÁT HIỆU QUẢ.
 • CỐM VOI CON đồng hành cùng Bộ Y tế trong nhiều hoạt động tập huấn chăm sóc Mẹ và bé. Đồng thời là sản phẩm được PHÓ GS.TS NGUYỄN THỊ HOÀI AN Nguyên Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng trẻ em, Bệnh viện Tai Mũi Họng TW khuyên dùng.
 • CỐM VOI CON hiện có bán tại hơn 3.000 Nhà thuốc trên toàn quốc và được hàng nghìn mẹ Việt tin dùng.

Được đóng lại.