Ho – Đờm

Ho khan kéo dài dùng gì để khỏi?

Ho khan kéo dài nếu không có cách điều trị và ngăn chặn kịp thời sẽ gây khó chịu rất lớn cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh Nguyên nhân gây bệnh ho khan Ho khan là tình trạng ho không có đườm, ho kéo dài dai…